Sholat tahajud adalah salah satu solat sunat muakkadah yang sangat di tuntut dalam Islam. Kebaikan solat ini di jelaskan sendiri […]

Sekilas Tentang Sihir Secara etimologis, sihir artinya sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus penyebabnya. Sedangkan menurut istilah syariat, Abu Muhammad […]

Abu Qatadah mengatakan, “Ketika kami sedang duduk-duduk di masjid, Rasulullah SAW muncul ke arah kami sambil menggendong Umamah binti Abil […]