Bacaan 99 Asmaul Husna Arab Latin Beserta Artinya

Diposting pada

Asmaul Husna merupakan nama – nama baik Allah SWT. Arti kata Asmaul Husna sendiri adalah ‘nama-nama yang baik’. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini mengacu pada nama-nama, sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah SWT, yang mana nama-nama tersebut juga sangat indah dan baik. Istilah Asmaul Husna ini pertama kali dikenalkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam ayat yang artinya;

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai asmaa’ul husna (nama-nama yang baik)” (Q.S. Thaha:8).

Disebutkan pula dalam kitab Bulughul Maram, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Huroiroh Radhiyallau ‘anhu, bahwa Rasululllah pernah bersabda;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ »

Bahwasanya Rasulullah ` berkata : “Sesungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang mengahsho[i] nya maka pasti masuk surga”.[ HR. Bukhory no. 2736, 7392, Muslim no. 6989.

Sudah banyak ulama yang menafsirkan dan membahas Asmaul Husna ini. Tidak sedikit penafsiran yang menimbulkan perbedaan pendapat, entah dari segi arti, makna dan penafsiran akan Asmaul Husna itu sendiri. Perbedaan ini tidak menjadi masalah selama kita tidak musyrik saat mengucapkan atau mempergunakan asma-asma Allah.

Bukan hanya terjadi perbedaan arti, namun mengenai jumlah nama Asmaul Husna pun banyak yang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang menyimpulkan bahwa jumlah Asmaul Husna ini ada 99, 100, 200, 1.000, bahkan 4.000. Beruntungnya hal ini tidak menimbulkan perdebatan, dan mereka semua meyakini bahwa Allah adalah dzat yang harus diimani.

Secara harfiah, Asmaul Husna ini berarti sebutan, nama – nama, dan gelar Allah yang indah, agung dan baik yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Asma-asma Allah yang mulia lagi agung ini menjadi sebuah kesatuan dalam merangkum seluruh kehebatan dan kebesaran Allah SWT. Ma Syaa Allah.

Para ulama sepakat bahwa suatu kebenaran merupakan sebuah konsistensi akan kebenaran yang lain. Untuk itu seorang muslim akan menghindari menulis “Allah adalah….”, sebab Allah tidak dapat disetarakan dengan apapun. Allah harus kita kenali dengan hati, melalui firman-firman-Nya.

Apa yang akan dibahas kali ini terbatas pada kemampuan akal kita. Dan semua kata yang merujuk pada Allah harus dimengerti bahwa tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah Allah jelaskan dalam surat al – Ikhlas, dimana Allah tidak boleh atau tidak dapat dimiripkan atau dimisalkan dengan sesuatu yang lain.

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. (Al-Ikhlas 112:1-4)

Para ulama juga menegaskan bahwa “Allah” merupakan sebuah nama yang ditujukan kepada Dzat yang pasti bernama. Segala kebenaran mutlak ada pada Allah.

Allah yang memiliki Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat – sifat Allah ini disebut dengan Asmaul Husna, yakni nama, galar atau sebutan yang baik.

Inilah empat hikmah di balik lafadz Asmaul Husna.

Berdoa Dengan Asmaul Husna

Selalu usahakan untuk membaca semua asma – asma Allah. Atau jika tidak memungkinkan cukup baca beberapa darinya. Sebab, umat Islam telah dianjurkan untuk selalu berdo’a kepada Allah, salah satunya adalah dengan melafadzkan Asmaul Husna.

Ada dua hikmah yang akan kita dapatkan saat mengamalkan asma – asma Allah ini. Yakni saat kita membacanya akan dinilai sebagai ibadah, dan ketika kita berdoa’a dengan melafadzkannya, ini juga dinilai sebagai ibadah.

Demikian pahala yang akan kita peroleh ketika mengucapkan do’a sembari membaca Asmaul Husna. Terlebih apabila do’a tersebut Allah kabulkan, tentulah akan bertambah rasa haru dan bahagia kita.

Allah telah berfirman yang artinya: Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al – Hasyr: 24)

Dzikir Dengan Asmaul Husna

Tidak hanya dianjurkan untuk membacanya ketika berdo’a, tapi kita juga bisa melafadzkan Asmaul Husna sebagai dzikir. Namun jika ada di antara kita yang belum hafal ke-99 nama Allah ini, kita boleh membaca buku atau al-Qur’an yang memuat nama-nama Allah.

Berdzikirlah sebanyak-banyaknya dengan hati yang khusyuk, renungkan arti dan hayati artinya agar bertambah keimanan dan kedekatan kita dengan Sang Maha.

Dengan banyak berdzikir, hati akan terasa tenang, tentram dan damai. Selain membuat kita semakin dekat dengan Allah, kita juga akan mendapatkan pahala.

Membuka Pintu Rezeki

Asmaul Husna juga bisa dijadikan sebagai perantara dalam membuka pintu rezeki. Jangan lupa untuk selalu berdo’a dan menghayati setiap maknanya. Hal ini sesuai dengan anjuran dimana kita harus berdo’a dengan membaca Asmaul Husna yang dijelaskan dalam QS. al – A’raf:80.

“Hanya milik Allah Asma-Ul Husna, maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut Asma-Ul Husna, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama–Nya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”.

Kemuliaan Asmaul Husna ini akan memberikan hikmah pada yang rajin membacanya, berupa rasa untuk selalu dekat dan bersandar kepada Allah, menjadi hamba yang taat pada perintah-Nya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang-Nya.

Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah Saw: “Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang berdoa dengannya niscaya Allah akan mengabulkan do’anya. (HR Imam Abu Nu’aim dan Imam Ibnu Mardawaih”. Ini menjadi bukti bahwa nama – nama Allah yang indah ini dapat menjadi do’a yang luar biasa.

Asmaul Husna Sebagai Nutrisi Otak

Sungguh Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Asmaul Husna bukan sekedar nama – nama Allah yang indah lagi baik. Asmaul Husna juga bisa dijadikan sebagai nutrisi untuk otak kanan dan kiri.

Dalam buku karangan Rizem Aizid yang berjudul “Asmaul Husna untuk Nutrisi Otak dan Kiri’ juga disebutkan betapa luar biasanya Asmaul Husna untuk mendukung pemenuhan nutrisi otak.

Asmaul Husna dapat menstimulus IQ dan EQ apabila kita membacanya terus menerus. Memang, tidak semua Asmaul Husna memiliki peranan akan hal ini.

Hanya 72 Asmaul Husna yang dapat membantu menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Di antaranya ialah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik.

Asmaul Husna Arab Latin dan Artinya

 No Nama Indonesia Arab
Allah Allah

 الله

 1 Ar Rahman Allah Yang Maha Pengasih

الرحيم

2 Ar Rahiim Allah Yang Maha Penyayang

 الرحيم

3 Al Malik Allah Yang Maha Merajai (bisa di artikanRaja dari semua Raja)

 الملك

4 Al Quddus Allah Yang Maha Suci

 القدوس

5 As Salaam Allah Yang Maha Memberi Kesejahteraan

 السلام

6 Al Mu`min Allah Yang Maha Memberi Keamanan

 المؤمن

7 Al Muhaimin Allah Yang Maha Mengatur

 المهيمن

8 Al `Aziiz Allah Yang Maha Perkasa

 العزيز

9 Al Jabbar Allah Yang Memiliki Mutlak Kegagahan

 الجبار

10 Al Mutakabbir Allah Yang Maha Megah, Yang MemilikiKebesaran

 المتكبر

11 Al Khaliq Allah Yang Maha Pencipta

 الخالق

12 Al Baari` Allah Yang Maha Melepaskan (Membuat,Membentuk, Menyeimbangkan)

 البارئ

13 Al Mushawwir Allah Yang Maha Membentuk Rupa(makhluknya)

 المصور

14 Al Ghaffaar Allah Yang Maha Pengampun

 الغفار

15 Al Qahhaar Allah Yang Maha Menundukkan / Menaklukkan Segala Sesuatu

 القهار

16 Al Wahhaab Allah Yang Maha Pemberi Karunia

 الوهاب

17 Ar Razzaaq Allah Yang Maha Pemberi Rezeki

 الرزاق

18 Al Fattaah Allah Yang Maha Pembuka Rahmat

 الفتاح

19 Al `Aliim Allah Yang Maha Mengetahui (MemilikiIlmu)

 العليم

20 Al Qaabidh Allah Yang Maha Menyempitkan(makhluknya)

 القابض

21 Al Baasith Allah Yang Maha Melapangkan(makhluknya)

 الباسط

22 Al Khaafidh  Allah Yang Maha Merendahkan(makhluknya)

 الخافض

23 Ar Raafi`  Allah Yang Maha Meninggikan(makhluknya)

 الرافع

24 Al Mu`izz  Allah Yang Maha Memuliakan(makhluknya)

المعز

25 Al Mudzil  Allah Yang Maha Menghinakan(makhluknya)

المذل

26 Al Samii`  Allah Yang Maha Mendengar

السميع

27 Al Bashiir  Allah Yang Maha Melihat

البصير

28 Al Hakam Allah Yang Maha Menetapkan

الحكم

29 Al `Adl Allah Yang Maha Adil

 العدل

30 Al Lathiif Allah Yang Maha Lembut

اللطيف

31 Al Khabiir Allah Yang Maha Mengenal

الخبير

32 Al Haliim Allah Yang Maha Penyantun

 الحليم

33 Al `Azhiim Allah Yang Maha Agung

العظيم

34 Al Ghafuur Allah Yang Maha Memberi Pengampunan

الغفور

35 As Syakuur Allah Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)

 الشكور

36 Al `Aliy Allah Yang Maha Tinggi

 العلى

37 Al Kabiir Allah Yang Maha Besar

الكبير

38 Al Hafizh Allah Yang Maha Memelihara

الحفيظ

39 Al Muqiit Allah Yang Maha Pemberi Kecukupan

المقيت

40 Al Hasiib Allah Yang Maha Membuat Perhitungan

الحسيب

41 Al Jaliil Allah Yang Maha Luhur

الجليل

42 Al Kariim Allah Yang Maha Pemurah

 الكريم

43 Ar Raqiib Allah Yang Maha Mengawasi

 الرقيب

44 Al Mujiib Allah Yang Maha Mengabulkan

 المجيب

45 Al Waasi` Allah Yang Maha Luas

الواسع

46 Al Hakim Allah Yang Maha Bijaksana

الحكيم

47 Al Waduud Allah Yang Maha Mengasihi

الودود

48 Al Majiid Allah Yang Maha Mulia

المجيد

49 Al Baa`its Allah Yang Maha Membangkitkan

الباعث

50 As Syahiid Allah Yang Maha Menyaksikan

الشهيد

51 Al Haqq Allah Yang Maha Benar

 الحق

52 Al Wakiil Allah Yang Maha Memelihara

الوكيل

53 Al Qawiyyu Allah Yang Maha Kuat

القوى

54 Al Matiin Allah Yang Maha Kokoh

المتين

55 Al Waliyy Allah Yang Maha Melindungi

الولى

56 Al Hamiid Allah Yang Maha Terpuji

الحميد

57 Al Muhshii Allah Yang Maha Mengalkulasi(Menghitung Segala Sesuatu)

المحصى

58 Al Mubdi` Allah Yang Maha Memulai

المبدئ

59 Al Mu`iid Allah Yang Maha MengembalikanKehidupan

المعيد

60 Al Muhyii Allah Yang Maha Menghidupkan

المحيى

61 Al Mumiitu Allah Yang Maha Mematikan

المميت

62 Al Hayyu Allah Yang Maha Hidup

الحي

63 Al Qayyuum Allah Yang Maha Mandiri

القيوم

64 Al Waajid Allah Yang Maha Penemu

الواجد

65 Al Maajid Allah Yang Maha Mulia

الماجد

66 Al Wahid Allah Yang Maha Tunggal

الواحد

67 Al Ahad Allah Yang Maha Esa

الاحد

68 As Shamad Allah Yang Maha Dibutuhkan, TempatMeminta

الصمد

69 Al Qaadir Allah Yang Maha Menentukan, MahaMenyeimbangkan

القادر

70 Al Muqtadir Allah Yang Maha Berkuasa

المقتدر

71 Al Muqaddim Allah Yang Maha Mendahulukan

المقدم

72 Al Mu`akkhir Allah Yang Maha Mengakhirkan

المؤخر

73 Al Awwal Allah Yang Maha Awal

الأول

74 Al Aakhir Allah Yang Maha Akhir

الأخر

75 Az Zhaahir Allah Yang Maha Nyata

الظاهر

76 Al Baathin Allah Yang Maha Ghaib

الباطن

77 Al Waali Allah Yang Maha Memerintah

الوالي

78 Al Muta`aalii Allah Yang Maha Tinggi

المتعالي

79 Al Barru Allah Yang Maha Penderma (MahaPemberi Kebajikan)

البر

80 At Tawwaab Allah Yang Maha Penerima Tobat

التواب

81 Al Muntaqim Allah Yang Maha Pemberi Balasan

المنتقم

82 Al Afuww Allah Yang Maha Pemaaf

العفو

83 Ar Ra`uuf Allah Yang Maha Pengasuh

الرؤوف

84 Malikul Mulk Allah Yang Maha Penguasa Kerajaan(Semesta)

مالك الملك

85 Dzul Jalaali WalIkraam Allah Yang Maha Pemilik Kebesaran danKemuliaan

ذو الجلال و الإكرام

86 Al Muqsith Allah Yang Maha Pemberi Keadilan

المقسط

87 Al Jamii` Allah Yang Maha Mengumpulkan

الجامع

88 Al Ghaniyy Allah Yang Maha Kaya

الغنى

89 Al Mughnii Allah Yang Maha Pemberi Kekayaan

المغنى

90 Al Maani  Allah Yang Maha Mencegah

المانع

91 Ad Dhaar Allah Yang Maha Penimpa Kemudharatan

الضار

92 An Nafii` Allah Yang Maha Memberi Manfaat

النافع

93 An Nuur Allah Yang Maha Bercahaya (Menerangi,Memberi Cahaya)

النور

94 Al Haadii Allah Yang Maha Pemberi Petunjuk

الهادئ

95 Al Badii’ Allah Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya

البديع

96 Al Baaqii Allah Yang Maha Kekal

الباقي

97 Al Waarits Allah Yang Maha Pewaris

الوارث

98 Ar Rasyiid Allah Yang Maha Pandai

الرشيد

99 As Shabuur Allah Yang Maha Sabar

الصبور

Demikianlah pembahasan tentang 99 Asmaul Husna Arab Latin Beserta Artinya, semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi Anda.

Sumber

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *